خلق پول جمهوری اسلامی ایران

عمر دولت یازدهم

خلق پول دولت یازدهم

43961021944444
۴۴ هزار میلیارد تومان

خلق پول سالانه

۲,۱۹۰ میلیارد تومان

خلق پول ماهانه

۱۸۰ میلیارد تومان

خلق پول روزانه

۶ میلیارد تومان

عمر دولت یازدهم

خلق نقدینگی دولت یازدهم

9.6524555074074E+14
۹۶۵ هزار میلیارد تومان

خلق نقدینگی سالانه

۱۵۴,۷۶۰ میلیارد تومان

خلق نقدینگی ماهانه

۱۲,۷۲۰ میلیارد تومان

خلق نقدینگی روزانه

۴۲۴ میلیارد تومان

خلق نقدینگی بانک مرکزی

1.5152455507407E+15

۱,۵۱۵ هزار میلیارد تومان

خلق پول بانک مرکزی

1.3996102194444E+14

۱۴۰ هزار میلیارد تومان

خلق پول و نقدینگی در ایران

روند خلق پول و خلق نقدينگي در دولت‌هاي مختلف همواره به دليل عدم هماهنگي هزينه‌ها و درآمدها، به طرز سريعي در حال افزايش بوده است. در سال‌هاي اخير به دليل كسري بودجه‌ي مضاعف در دولت‌هاي دهم و يازدهم، خلق پول توسط بانك مركزي راه آسان اما پرضرري بوده كه دولت‌ها انتخاب كرده‌اند و نتيجه‌ي آن افزايش بي حد و حصر نقدينگي در اقتصاد است. هر واحد خلق پول توسط بانك مركزي به واسط ضريبي به نام ضريب فزاينده، 5 تا 6 برابر مي‌شود و حجم نقدينگي موجود در اقتصاد را به سرعت بالا مي‌برد. تنها يكي از آثار اين فرآيند بروز تورم در اقتصاد است.
اين روند در دولت فعلي كار را به جايي رسانده كه به نظر مي‌رسد كار از كنترل دولت خارج شده است و در طول كمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدينگي خلق شده در اين دولت معادل كل 4 سال دولت دهم است. خلق پول با اين سرعت بالا بايد به صورت مداوم رصد شود، چرا كه نشان‌گر سرعت بالاي خلق پول بدون پشتوانه است. پول بدون پشتوانه‌اي كه هيچ معادلي در بخش واقعي اقتصاد ندارد و كالاها و خدمات به هيچ وجه نمي‌توانند با اين سرعت خلق شوند. همان‌گونه كه گفته شد نتيجه‌ي اين اتفاق چيزي جز تورم نيست.
به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقيق‌تر ربا است؛ چرا كه خلق از عدم است و براي خلق هر يك واحد پول كه با يك واحد از كالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هيچ زحمتي كشيده نمي‌شود و در مقابل كالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت توليد شده‌اند و داراي ارزش ذاتي و واقعي‌اند. درست مانند آن‌چه كه در رباي ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته مي‌شود. هر چند در رباي قرضي، دسته‌كم پولي قرض داده شده است! اما در اينجا بدون اين‌كه حتي پولي قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ مي‌شود، بهره‌اي كه نرخ ماهانه‌اي آن معادل كل پول چاپ شده توسط بانك مركزي در هر ماه است!